WELTMEISTERSCHAFT 2002
Aufgebote

Japan

 

Rückennummer

Name, Vorname

Geburtsdatum

1

Kawaguchi, Yoshikatsu

15.08.1975

2

Akita, Yutaka

06.08.1970

3

Matsuda, Naoki

14.03.1977

4

Morioka, Ryuzo

07.10.1975

5

Inamoto, Junichi

18.09.1979

6

Hattori, Toshihiro

23.09.1973

7

Nakata, Hidetoshi

22.01.1977

8

Morishima, Hiroaki

30.04.1972

9

Nishizawa, Akinori

18.06.1976

10

Nakayama, Masashi

23.09.1967

11

Suzuki, Takayuki

05.06.1976

12

Narazaki, Seigo

15.04.1976

13

Yanagisawa, Atsushi

27.05.1977

14

Alex

20.07.1977

15

Fukunishi, Takashi

01.09.1976

16

Nakata, Koji

09.07.1979

17

Miyamoto, Tsuneyasu

07.02.1977

18

Ono, Shinji

27.09.1979

19

Ogasawara, Mitsuo

05.04.1979

20

Myojin, Tomokazu

24.01.1978

21

Toda, Kazuyuki

30.12.1977

22

Ichikawa, Daisuke

14.05.1980

23

Sogahata, Hitoshi

02.08.1979

Zurück zur Historien-Übersicht dieser Sportart